Patura - katalóg 2021

A46 Vonkajšia izolácia Vnútorná izolácia 2,5 mm oceľový drôt Hliníkové opláštenie PATURA vysokonapäťový kábel pre elektrické ohrady je opláštený hliníkom, ktorý zabezpečuje jeho optimálnu vodivosť. Káble a skrutky Prepojenie elektrickej ohrady a zdroja je veľmi dôležité. Zlé prepojenie má za následok značné straty účinného napätia na ohrade. Všetky pripojenia ohrady musia byť priskrutkované. Všetky súčiastky pre pripojenie, napr: skrutky, spojky, musia byť min. pozinkované (najlepšie však z ušľachtilej ocele). Hrdza je izolátor a preto v miestach, kde sa vyskytuje, býva značný pokles toku prúdu, čo znamená výrazný pokles napätia. Investícia za 2 skrutky na každých 200 m trvalej ohrady zabezpečí vynikajúcu bezpečnosť až na jej koniec. HORE: osmičkový uzol, DOLE: Weberov uzol. Ideálne pozdĺžne spájanie drôtov, alebo laniek. Vysokonapäťové káble, Skrutky Tip z praxe: Pre zostavenie elektrických ohrád v žiadnom prípade nepoužívajte bežne predajný medený kábel. Medzi medenými a oceľovými vodičmi vzniká elektroche- mická korózia, ktorá ničí spoje a obmedzuje tok prúdu. Okrem toho tieto káble nevedú stabilné vysoké napätie. Uzemňovací a prepájací kábel PATURA vysokonapäťový kábel k elektrickým ohradám disponuje dvojitou izoláciou a stabilne vedie vysoké napätie s hodnotou viac ako 25 000 voltov. Používa sa na prepojenie zdroja s ohradou, pripojenie uzemnenia a vedenie prúdu okolo brán. Je ho možné viesť na i v zemi. Pre vedenia do 50 m je dostačujúci kábel priemeru 1,6 mm. Pre vzdialenosti nad 50 m sa používa vysokovodivý kábel hrúbky 2,5 mm. Elektrické prepojenia V elektrických ohradách principiálne rozlišujeme dve prepojenia: • priečne prepojenie medzi vodičmi ohrady • pozdĺžne prepojenie samotného vodiča Priečne elektrické prepojenie vodičov nesmie byť vystavené ťahu. Všetky priečne prepojenia pri prenosných ohradách sú pružné so svorkami, alebo úchytmi zhotovenými z nehrdzavejúcej ocele. Priečne prepojenia vodičov vykonávame každých 200 až 400m. Pozdĺžne spoje - prepojenia laniek, lán, alebo pások môžeme priamo vytvoriť slučkou. Osmičkový uzol a tkáčsky uzol sú optimálne mechanické elektrické spojenia. Ľahké a perfektné spojenie oceľového drôtu vytvoríme i spojkou. Pre spájenie laniek a lán sa najčastejšie používajú spojky a svorky. Nikdy neprepájajte prúd na druhú stranu ohrady pomocou brány (s výnimkou jej kontroly poplašným systémom). Aby bola ohrada po otvorení brány ďalej elektrifikovaná, prepojenie ohrady vykonajte vždy vysokonapäťovým káblom uloženým v zemi pod bránou.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2MzEw